Депо за отпадъци Варна

Депо за строителни и битови отпадъци във Варна.Събираме,товарим и транспортираме вашите отпадъци.Разполагаме със специализиран транспорт и предлагаме услуги на конкурентни цени.

Позвънете