Разчистване на жилища

За да улесним управлението на отпадъците, в Къртене.com ви предлагаме събиране на мебели, жизнено важна услуга, тъй като тези предмети не трябва да се изоставят по обществени пътища или на неразрешени места.

Мебелите и техниката, поради техния размер, изискват специално събиране и подходящо третиране на отпадъците според техните характеристики. Като цяло тези предмети обикновено са електрически уреди, столове, маси, врати и всички онези елементи, предназначени за използване в дома или помещенията, които вече са остарели или не носят никаква полезна полза.

Позвънете