Събаряне на сгради

Бригада номер едно в събарянето на стари сгради и постройки.

Ръчно и механизирано събаряне на стари постройки,къщи и промишлени сгради.Безплатни огледи и договаряне на цените. Разрушаваме сградите ръчно при невъзможност за достъп на техника или при наличието на други сгради в непосредствена близост до постройката . Експресно събаряме с механизация обекти с лесен достъп и неопасни за околното пространство.заравняваме терена и почистваме.

Извършваме демонтаж на остъкления на тераси,дограми,покриви.Премахваме метални конструкции и временни обекти.Безплатни огледи,консултации и реални цени.

Методът на разрушаване трябва да бъде избран в резултат на комбинация от фактори, а именно:

Условията на работното място: среда, налично пространство и др.
Материалите за разрушаване: вид, твърдост, състояние и др.
Управление на получените отпадъци
Връзката на обекта за разрушаване с други конструкции: въздействие на вибрации, възможност за използване на специална техника и др.
Само чрез комбинацията от тези фактори е възможно да се получи очакваният краен срок за изпълнение на работата.

Ръчно събаряне:
Това е набор от операции, организирани за частично или пълно разрушаване на конструкция (сграда или постройка), като при по-голямата част от тях се използват ръчни средства.Този тип разрушаване се извършва, когато обстоятелствата на обекта, който трябва да бъде съборен, го правят препоръчително или ако се, изисква специално ниво на прецизност.

Предимства: той е безопасен, универсален, достъпен, използва леко оборудване и генерира малко въздействие върху хора или места в близост до разрушаването.
Недостатъци: изисква високи разходи за персонал и производителността е много ограничена.

· Специализиран персонал:
Къртенето е работа, която изисква използването на специфична техника и преди всичко крие значителни рискове, ако не се извърши правилно.

Следователно работниците и техниците на фирмите, които извършват работата, трябва да бъдат специализирани, с обучение за предотвратяване на риска, подходящо за тяхната работа и обучение за използване на машините и инструментите.

· Допълнителна дейност:
Обикновено цялата ръчна работа по разрушаване се комбинира с едновременен демонтаж и задачи за разделяне на материала, като за тази цел могат да се използват леки машини (ако състоянието и характеристиките на конструкцията го позволяват).

Механично разрушаване:
Механичното разрушаване е съвкупност от операции, организирани за частично или пълно разрушаване на конструкция (сграда или постройка), като в по-голямата си част се използва механично оборудване, като се използват техники за натискане, издърпване, удар и фрагментиране.

Механичното разрушаване се основава на използването на носеща техника: роботи, багер-товарачи, багери и др.; със специфични инструменти за разрушаване: чукове, машини за първично разрушаване, машини за вторично разрушаване, мултипроцесори и др.

Предимства: изпълнено правилно е безопасна дейност и печели по скорост и производителност в сравнение с ръчното разрушаване.
Недостатъци: често изисква предварителна подготовка, големи работни пространства и последващо кондициониране на генерираните отпадъци.

· Специализиран персонал:
Механичното разрушаване изисква висока степен на специализация, както поради вида на използваното оборудване, така и от страна на операторите, които извършват работата по обработката на машините и техните инструменти.

Често срещано погрешно схващане е, че всеки оператор с багер може да извърши разрушаване. Това често е създавало проблеми за компаниите и самите работници.

· Допълнителна дейност:
Обикновено цялата ръчна работа по разрушаване се комбинира с едновременен демонтаж и задачи за разделяне на материала, като за тази цел могат да се използват леки машини (ако състоянието и характеристиките на конструкцията го позволяват).

Позвънете